mejlen

Eskapader fra mejlens ophold i Chicago, foraaret 2011.
Vild udsigt fra en tilfældig bar på en af bjergvejene.

Vild udsigt fra en tilfældig bar på en af bjergvejene.